Om børnehaven Skovstjernen

Skovstjernen er en Rudolf Steiner vuggestue og børnehave beliggende i Gødvad i Silkeborg.

Vi bor i charmerende bygninger beliggende i smukke fredelige omgivelser i udkanten af skoven.

Omkring os har vi en dejlig naturlegeplads, der er stor, kuperet og med små skovområder. Den er derfor fyldt med spændende gemmesteder.

 

Børn har en naturlig lyst til at lære, vokse og leve i leg. Skovstjernen tilstræber at skabe de omgivelser og den plads for udvikling som børn har brug for. Vi bestræber os på at give de trygge, hjemlige rammer for børnenes dagligdag, som giver børnene lov til at være børn. 

Vores pædagogik er inspireret og udviklet ud fra Rudolf Steiners pædagogiske ideer. Vi bestræber os på at have:

Tid til det enkelte barn

Tid til fællesskab

Tid til omsorg og nærvær

Tid til leg og læring

Tid til fordybelse

 
Hverdagen i børnehaven

 

Dagligdagen og aktiviteterne i børnehaven er inspireret af naturen og årets gang. Vi oplever og fejrer årets gang bl.a. gennem vores mange årstidsfester.

 

Hver dag har vi en samling om morgenen - og igen inden vi spiser, hvor børnene oplever:

  • Sange og sanglege

  • Rim/remser og fingerlege

  • Eventyr og historier

  • Dukkespil og skuespil

  • Gymnastik og bevægelse

 

Det betyder at:

  • motorikken, fantasien og legen udvikles

  • sproget og begrebsdannelsen stimuleres

  • det enkelte barn og fællesskabet styrkes

 

Legetøjet i Skovstjernen er enkelt og fremstillet af naturmaterialer i let forarbejdet form. Dette stimulerer ligeledes børnenes sanser, fantasi, opfindsomhed og egenaktivitet.

 

 

Fødselsdage

 

Som 3 årig kan en fødselsdag være meget overvældende, og derfor fejrer vi det i det små. Barnet får en smuk krone, en fin gave og en fødselsdagssang.Som 4, 5 og 6 årig fejres barnet med et smukt og personligt fødselsdagseventyr. Barnets forældre har på forhånd givet personalet på stuen nogle oplysninger omkring barnet som så indgår i eventyret. Det kan f. eks handle om, fødsel, dåb, de første ord, hvornår barnet lærte at kravle, gå og cykle, kæledyr, rejser og episoder der har gjort særligt indtryk på barnet. Her får barnet også en smuk krone og en fin gave.

 

Ved fødselsdage i børnehaven har barnet lækkerier med hjemmefra til hele stuen, f. eks frugt, kage el. is. Slik frabedes.

 

 

Eurytmi

 

Rudolf Steiner, som skabte denne kunstart, kalder den også for synlig sang og synlig tale. Én gang ugentligt får børnehaven besøg af en uddannet eurytmist, som med brug af eventyr og sang tilføjer et supplement til pædagogernes arbejde. Ordet – eurytmi – stammer fra græsk og betyder ”god/ skøn bevægelse (rytme)”. Den kan ses som en slags gymnastik og bevægelsesform, der arbejder med fantasi, stemning, motorik, samarbejde og gruppedynamik.

1/3

​B Ø R N E H A V E N   S K O V S T J E R N E N

 SKOVSTJERNEN Rudolf Steiner Børnehave & Vuggestue   -   Stavangervej 3a, 8600 Silkeborg   -  Tlf. 89 70 34 00   -   Email: piabunch.oholt@silkeborg.dk