1/4
NB: Skovstjernen er lige nu i en spændende pædagogisk proces. Derfor vil vi løbende opdatere vores pædagogiske værdigrundlag på vores hjemmeside.
Pædagogisk værdigrundlag:
I vores pædagogiske praksis handler vi ud fra vores værdier. Vores værdier udtrykker vores menneskesyn og er styrkende for den måde vi handler på i vores pædagogiske praksis.
Vores værdier kommer til udtryk på mange måder. I den måde vi løser og prioriterer opgaver i samspil mellem børn, forældre og personalet. Vores værdi arbejde har vi bygget således op at vi har lavet en pædagogiske teori forståelse, som beskriver hvorfor disse værdier er vigtige for vores pædagogiske praksis derefter, har vi beskrevet hvordan vi udføre det i vores pædagogiske praksis.

Vision
I skovstjernen gør vi barnet til verdensmester i eget liv.

Mål
At vi i faglig praksis giver børnene i skovstjernen en oplevelse af progression i forhold til Deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Nærvær.
For at vi som menneske kan begynde at lære og skabe udvikling, skal vi opleve en masse nærvær og kontakt med andre. Det er vigtigt vi skaber de gode relationer og at der bliver skabt en tillid mellem barnet – voksne, barn – barn, voksen – voksen.
Vi har brug for at mærke andres interesse for os, vi har brug for andre lyttet til os, vi har brug for andres indlevelse og respekt for hvem vi er. Igennem nærvær dannes vi som hele mennesker med forskelligheder og vi får en følelse af at være noget unikt.
Som mennesker er vi flokdyr, vi har brug for at vide, at vi er en del af noget større af en sammenhæng. ”Det gode fællesskab” Vi har brug for at blive anerkendt og set for dem vi er og især de første leveår er hele nærværbegrebet – den anerkendende relation vigtigt for at vi kan få følelsen af vi er verdens mester i vores eget liv.
Nærvær øger vores selvtillid, det styrker vores tro på at vi er verdens mester i vores eget liv. Nærværet giver trygge omgivelser og trygge børn og voksne.
Kilde: Rudolf Steiner – Krestine Hartmann
 
Hvordan skaber vi nærvær i forhold til børn, forældre og personale.

Børn.
- Vi starter dagen med at sige god morgen til børnene ved at give hånd eller ved øjenkontakt og signalere overfor børnene at vi er glæde for de er kommet i skovstjernen.
- Vi er samlet hver formiddag med børnene hvor taler om hvem der er her i skovstjernen i dag – taler om vores årstidsfester – fortæller eventyr – synger mm…
- Vi laver trivsel på tværs to gange om året – hvor vi taler om barnets trivsel og har fokus på den gode relation barn – voksen imellem.
- Vi vægter alle pædagogiske måltider højt. At de voksne sidder med ved bordet og spiser sammen med børnene / viser børnene at maden skal sendes rundt – har små hyggelige samtaler ved bordet – lære børn at smage på noget nyt – lære børnehavebørnene og de ældste vuggestuebørn at spise med kniv og gaffel – lære børnene at maden skal sendes rundt.
- Vi skabe tid og ro til fordybelse i skifte / pusle og garderobe situationer hvor børn oplever nærværende voksne.
- Vi forsøger at se tingene ud fra et ”børneperspektiv” og anerkender børnenes behov igennem god dialog og samspil med barnet.
- Vi anerkender alle børn for dem de er, ser forskelligheder som en styrke.

Forældre.
- Vi ønsker at være nærværende i vores daglige møde med forældrene, derfor bestræber vi os på at give hånd om morgenen, når børnene møder ind, og ligeledes om eftermiddagen når børnene hentes.
- Vi fortæller små beretninger om deres børn og deres dag i skovstjernen, med fokus på den gode historie og relation.
- Vi tilbyder alle nye forældre en opstarts samtale med fokus på den gode relation og for at skabe den bedste og mest trygge opstart for barnet.
- Vi tilbyder alle forældre en 3. måneders samtale hvor vi tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer.
- Vi har tilkoblet en primær voksen på alle børn her i skovstjernen. Den primær voksen har tæt kontakt til forældrene og har ansvaret for at der er fokus på barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Personale.
- Vi udviser interesse for hinanden og spørger ind til hinandens trivsel og gøremål.
- Vi støtter og sparre fagligt med hinanden og har en bevidsthed om at vi skal alle lykkes i skovstjernen.
- Vi giver hånd til alle i sin afdeling, hver morgen og når vi går hjem efter en god arbejdsdag
- Som nyansat personale (gælder også vikar) bliver du tilknyttet en ”mentor” som vil hjælpe/ vejlede og fortælle om vores pædagogiske praksis.
- Der tilbydes MUS og GRUS samtaler til personalet.
Fællesskab.
Fællesskaber handler om at have noget til fælles – noget, der binder mennesker sammen af den ene eller anden grund.
”I daglig tale henviser fællesskabsbegrebet til, at flere personer er fælles om noget bestemt. Det er netop den fælles genstand, der definerer fællesskabet, og ofte associeres fællesskab til fælles ståsted, enighed og indbyrdes solidaritet mellem deltagerne.”
Det første fællesskab barnet møder er familien. I dette fællesskab finder barnet kærlighed og tryghed. Det får betydning for resten af dets liv.
Fællesskaber hænger tæt sammen med identitet. Man kan tænke på et menneskes identitet som opbygget af en masse byggesten. Fællesskaber bidrager med nogle af disse byggesten og derfor har de fællesskaber, man er del af, betydning for menneskers identitet og for hvem de er.
Kilde: Rudolf Steiner - Wegner ”praksisfælleskab” - Preben Bertelsen ” Dannelse Fællesskab”

Hvordan skaber vi fællesskab i forhold til børn, forældre og personale.

Børn.
- Vi holder fødselsdag for det enkelt barn, fælles samling i afdelingerne, årstidsfester, temauger hvor børnene oplever at være en del at det store fællesskab.
- Alle børn i skovstjernen deler legeplads, for at styrke legefællesskaber på tværs af alder og køn.
- Vi hjælper børnene igennem leg, til små fællesskaber i samspil med de andre børn.
- Vi hjælper og guider børnene til at skabe forståelse hos hinanden for at styrke deres sociale kompetencer og for, at de får en følelse af at være en del af et fællesskab.
- Vi holder daglige samling for alle børnene, hvor vi sammen synger, fortæller eventyr, taler om hvem der er her i dag og hvem vi mangler i dag af børn og voksne.

Forældre.
- Vi afholder arbejdsdage – årstidsfester og forældrekaffe hvor forældre, bedsteforældre og børn deltager, for at skabe den gode fælles relationer på tværs af forældregrupper og for at skabe tryghed og genkendelighed
- Vi skaber rum for relationer på tværs af forældrene.
- Vi tilbyder alle forældre kaffe/the i vores dagligdag
 
Personalet.
- Vi arrangerer personalefester – hygge med og uden påhæng.
- Ved fødselsdage holder vi fælles samling ude på legepladsen, hvor vi synger og giver gave.
- Hver fredag, samles vi ude på legepladsen eller på en af stuerne hvor vi drikker en kop kaffe/ the og lige ønsker hinanden god weekend.
- Vi afholder fællesmøder, afdelingsmøder hvor der er afsæt tid at til fællesspisning og værne om kollegialt fællesskab.
- Vi forventer fleksibilitet og hjælper hinanden i afdelingerne.
- Man er ansat i hele skovstjernen og ikke i en bestemt afdeling.

 

 

Ydre kendetegn. 

Der er nogle ydre kendetegn, som vi anser som Skovstjernens særpræg og en væsentlig del af stedets identitet. De er: 

 

Naturen - vores beliggenhed omgivet af skoven, vores naturlegeplads, samt naturmaterialer i så rigt omfang som muligt.

Årstidsfesterne, eventyr og sanglege reflekterer årets gang og medvirker til at opbygge en naturlig forbundenhed med livet hos det enkelte barn. Vi spiser økologisk og vegetarisk mad. 

 

Et lille, hjemligt sted – Ro, nærvær, nærhed, genkendelighed, tryghed og opmærksomhed på det enkelte barn.

Vi værner om tillid og respekt i relationer, uanset alder eller rolle.

Vi hilser på hinanden ved at give hånd som voksne, og dette må børnene efterligne når de har lyst. 

 

Rudolf Steiner pædagogik – En levende pædagogisk praksis der tager udgangspunkt i bevidstheden om barndom som et væsentligt afsnit i livet. Vi holder fast i at børnene har brug for at mærke naturen og at udforske deres fantasi i leg og kropslig udfoldelse,

frem for at beskæftige sig med teknologiske medier.

Ved at skabe et sundt fundament i de tidlige år, bliver børnene bedre rustet til at finde vej senere i livet. 

 

 

Skovstjernens læreplan

 

Vi har beskrevet vores pædagoiske værdigrundlag, fokusområder og målsætninger i læreplanen, som kan hentes i PDf her

 

 

Økologi og mad

 

I Skovstjernen anvender vi udelukkende økologiske og biodynamiske madvarer, og laver kun vegetariske måltider.

Hovedparten af maden laves i vuggestuens køkken. På hver børnehavestue er der endvidere et lille køkken, hvor en mindre del af maden tilberedes - eksempelvis bages der ofte boller på stuerne. De børn, der har lyst, hjælper med at tilberede maden.Om morgen er der mulighed for at få et morgenmåltid.

 

Efter formiddagens samling serveres musebidder, som er boller og grønt, f.eks. gulerødder. Til frokost samles børn og voksne på stuen og spiser sammen. Frokostmåltidet varierer mellem f.eks. rugbrød m. pålæg, grød, suppe, pizza mm.  

 

Vi tilpasser maden til årstiden.Vi forsøger altid at skabe hyggelige rammer omkring det fælles måltid.

Bordet dækkes pænt og vi synger både før og efter maden. Derved skabes et fællesskab omkring madlavningen og måltiderne.

Om eftermiddagen får børnene lidt sundt eftermiddagsmad og økologisk frugt fra en forældrebetalt madordning.

 

Vi lever selvfølgelig op til kravene opstillet af fødevare-ministeriet, og er derfor en del af den danske smiley ordning. 

Du kan her se vores smiley.

 

​P Æ D A G O G I K

 SKOVSTJERNEN Rudolf Steiner Børnehave & Vuggestue   -   Stavangervej 3a, 8600 Silkeborg   -  Tlf. 89 70 34 00   -   Email: piabunch.oholt@silkeborg.dk