1/4
NB: Skovstjernen er lige nu i en spændende pædagogisk proces. Derfor vil vi løbende opdatere vores pædagogiske værdigrundlag på vores hjemmeside.
Pædagogisk værdigrundlag

 

Målsætning 

Barnet tilegner sig verden gennem efterligning af dets omgivelser. Det suger indtryk til sig og disse er med til at forme dets selvoplevelse og opfattelse af andre, hvilket er grundlæggende for dets udvikling. Det er derfor centralt for vores pædagogik, at de voksne er sig bevidste om deres ansvar som rollemodeller for børnene. Vi tilstræber at skabe en varm og indbydende stemning med en genkendelig dagsrytme bygget op omkring børnenes grundlæggende behov for leg, hvile, ernæring, omsorg, kærlighed, udvikling, og selvstændighed. 

 

Vores pædagogiske lærerplan bygger på to centrale principper. 

-  Forbillede og efterligning – Den voksnes bevidsthed om sit ansvar som rollemodel for børnene. 

-  Rytme - som en grundlæggende puls i livet, i mennesket, i naturen og i tidens gang.

   Vi drager bevidsthed om dette i strukturering af hverdagen og den pædagogiske praksis. 

 

Ydre kendetegn. 

Der er nogle ydre kendetegn, som vi anser som Skovstjernens særpræg og en væsentlig del af stedets identitet. De er: 

 

Naturen - vores beliggenhed omgivet af skoven, vores naturlegeplads, samt naturmaterialer i så rigt omfang som muligt.

Årstidsfesterne, eventyr og sanglege reflekterer årets gang og medvirker til at opbygge en naturlig forbundenhed med livet hos det enkelte barn. Vi spiser økologisk og vegetarisk mad. 

 

Et lille, hjemligt sted – Ro, nærvær, nærhed, genkendelighed, tryghed og opmærksomhed på det enkelte barn.

Vi værner om tillid og respekt i relationer, uanset alder eller rolle.

Vi hilser på hinanden ved at give hånd som voksne, og dette må børnene efterligne når de har lyst. 

 

Rudolf Steiner pædagogik – En levende pædagogisk praksis der tager udgangspunkt i bevidstheden om barndom som et væsentligt afsnit i livet. Vi holder fast i at børnene har brug for at mærke naturen og at udforske deres fantasi i leg og kropslig udfoldelse,

frem for at beskæftige sig med teknologiske medier.

Ved at skabe et sundt fundament i de tidlige år, bliver børnene bedre rustet til at finde vej senere i livet. 

 

 

Skovstjernens læreplan

 

Vi har beskrevet vores pædagoiske værdigrundlag, fokusområder og målsætninger i læreplanen, som kan hentes i PDf her

 

 

Økologi og mad

 

I Skovstjernen anvender vi udelukkende økologiske og biodynamiske madvarer, og laver kun vegetariske måltider.

Hovedparten af maden laves i vuggestuens køkken. På hver børnehavestue er der endvidere et lille køkken, hvor en mindre del af maden tilberedes - eksempelvis bages der ofte boller på stuerne. De børn, der har lyst, hjælper med at tilberede maden.Om morgen er der mulighed for at få et morgenmåltid.

 

Efter formiddagens samling serveres musebidder, som er boller og grønt, f.eks. gulerødder. Til frokost samles børn og voksne på stuen og spiser sammen. Frokostmåltidet varierer mellem f.eks. rugbrød m. pålæg, grød, suppe, pizza mm.  

 

Vi tilpasser maden til årstiden.Vi forsøger altid at skabe hyggelige rammer omkring det fælles måltid.

Bordet dækkes pænt og vi synger både før og efter maden. Derved skabes et fællesskab omkring madlavningen og måltiderne.

Om eftermiddagen får børnene lidt sundt eftermiddagsmad og økologisk frugt fra en forældrebetalt madordning.

 

Vi lever selvfølgelig op til kravene opstillet af fødevare-ministeriet, og er derfor en del af den danske smiley ordning. 

Du kan her se vores smiley.

 

​P Æ D A G O G I K

 SKOVSTJERNEN Rudolf Steiner Børnehave & Vuggestue   -   Stavangervej 3a, 8600 Silkeborg   -  Tlf. 89 70 34 00   -   Email: piabunch.oholt@silkeborg.dk